Polityka prywatności

 

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO),  przedstawiamy informację na temat zasad przetwarzania danych osobowych przez Sklep MDBaudio prowadzony przez spółkę On Stage Sp. z o.o. oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

 

1. Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady ochrony danych osobowych Klientów, korzystających ze Sklepu Internetowego pod adresem www.mdbaudio.pl

 

2. Informacje podstawowe

Administratorem Państwa danych osobowych, który prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych, jest spółka On Stage Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu pod adresem ul. Gwarecka 2B, 54-143 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000317674, NIP: 8942960431, REGON: 020834860.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, a także Administratorem możesz się skontaktować telefonicznie pod numerem tel. 535 711 500, drogą mailową: dane@mdbaudio.pl lub pocztą tradycyjną wysyłając list (najlepiej z dopiskiem: „Administrator Danych Osobowych” lub „Inspektor Danych Osobowych”) na adres: On Stage Sp. z o.o. ul. Gwarecka 2B, 54-143 Wrocław.

 

Państwa dane osobowe uzyskaliśmy w wyniku rejestracji i założenia konta naszej stronie internetowej oraz/lub złożenia zamówienia w naszym sklepie internetowym.

 

3. Cel przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych następuje w celu prowadzenia i obsługi konta w naszym sklepie internetowym, umożliwienia złożenia i realizacji zamówień, wykonywania obowiązków prawnych, udzielania odpowiedzi na Państwa pytania lub wnioski, badania satysfakcji klientów, realizacji uzasadnionych interesów obejmujących marketing bezpośredni naszych produktów i usług.

 

4. Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z RODO polegających na:

 • prawie do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe
 • prawie uzyskania dostępu do tych danych oraz ich kopii,
 • prawie do sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia danych osobowych, w przypadku stwierdzenia, że dane są niekompletne lub nieprawidłowe,
 • prawie do żądania ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawie do żądania usunięcia swoich danych, jeśli Państwa dane nie są już potrzebne do realizacji usługi, tzn. nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub dane są przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • możliwości wniesienia skargi w związku z nieprawidłowym przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorczego,
 • prawo do żądania przeniesienia danych,
 • prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w szczególności co do przetwarzania danych, co do których jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora, a także co do danych przetwarzanych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Wykorzystanie prawa do sprzeciwu nie prowadzi do tego, że usuniemy wszystkie dane, a jedynie przestaniemy z nich korzystać.
 • prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, które może nastąpić w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.

 

5. Okres przechowywania danych

W zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane do celów realizacji dokonywanych przez Państwa transakcji zakupu, będziemy je przetwarzać przez okres obowiązywania umowy dotyczącej danej transakcji, przy czym możemy przedłużyć ten okres o okres przedawnienia Państwa lub naszych roszczeń. Jednocześnie dla spełnienia zasady rozliczalności możemy przechować dane tak długo, jak wymagają tego organy publiczne, przepisy podatkowe i kadrowe.

W zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane do celów prowadzenia i obsługi konta użytkownika lub w celu udostępniania newslettera, będziemy je przetwarzać i przechowywać do momentu odpowiednio Państwa rezygnacji z konta użytkownika w Sklepie Internetowym lub rezygnacji z newslettera.

 

6. Udostępnianie danych

Państwa dane mogą być przekazywane bądź udostępniane podmiotom działającym na nasze zlecenie, z którymi została zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych, tj. dostawcom usług i rozwiązań informatycznych, agencjom marketingowym, kurierom, podmiotom świadczącym usługi księgowe, finansowe, a także organom publicznym, w tym sądom na ich uzasadnione żądanie. Wszystkie osoby przetwarzające dane w naszej Spółce zostały do tego upoważnione oraz przeszkolone w zakresie wymogów wynikających z RODO.

 

7. Sposób przetwarzania danych

Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób niezautomatyzowany oraz zautomatyzowany. Profilowanie polega na przetwarzaniu Państwa danych poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Kliencie.

 

8. Informujemy również, że

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

__________________________________________________________________________________________________________

 

 

Polityka dotycząca ciasteczek (cookies)

 1. Przez używanie stron Sklepu Internetowego Klient wyraża zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z Polityką dotyczącą ciasteczek.
 2. Sklep Internetowy generuje pliki cookies, które zapamiętują informacje o Kliencie i umożliwiają późniejsze rozpoznanie przez serwer.
 3. Cookies w żaden sposób nie uszkadzają systemu w komputerze, a każda przeglądarka internetowa ma możliwość ich wyłączenia.
 4. Jeżeli Klient nie zgadza się na używanie przez Sklep Internetowy ciasteczek, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania stron Sklepu Internetowego.

Co to są ciasteczka?

 1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane w komputerze, tablecie lub smartphonie podczas odwiedzania różnych stron w Sklepie Internetowym.
 2. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, czas ważności ciasteczka (czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
 3. Zazwyczaj ciasteczka są bardzo pożyteczne. Dzięki nim zapamiętywane są indywidualne ustawienia i dzięki nim można się zalogować na indywidualne konto.
 4. Jeżeli Klient uważa, że obecność plików cookies narusza prywatność, w każdej chwili można je wyłączyć albo dla konkretnej witryny, albo w ogóle dla wszystkich połączeń z danej przeglądarki.

Newsletter

 1. Newsletter to wysyłana regularnie wiadomość w postaci seryjnej korespondencji e-mail do wielu adresatów. Zawiera informacje dotyczące działalności Sklepu Internetowego, np. o nowych Towarach i aktualnych promocjach.
 2. Klient może zamówić usługę newsletter poprzez wpisanie adresu e-mail w formularzu na stronie Sklepu Internetowego.
 3. Wpisany adres należy potwierdzić, klikając link w wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia usługi.
 4. Klient korzysta z usługi newsletter w sposób dobrowolny przez czas nieoznaczony.
 5. Newsletter jest usługą bezpłatną.
 6. Klient może zrezygnować z usługi newslettera w dowolnym momencie.
 7. Rezygnację można zgłosić w ustawieniach konta lub w wiadomości e-mail.

Postanowienia końcowe

 1. Administrator zdaje sobie sprawę, że ponosi odpowiedzialność za ochronę danych powierzonych przez Klientów. Kwestie bezpieczeństwa traktuje niezwykle poważnie. Dlatego dokłada starań, aby chronić Sklep Internetowy przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz kontroluje metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji.
 2. Administrator stosuje urządzenia zabezpieczające serwer, urządzenia szyfrujące oraz fizyczne środki bezpieczeństwa.
 3. Dostępu do danych udzielamy jedynie tym pracownikom i podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby je przetwarzać wyłącznie w celach opisanych w Polityce prywatności.